Громадська організація “Київський міський спортивний клуб “БІЗОН” є об’єднанням громадян, діяльність якого поширюється на територію міста Києва.

У своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативними актами чинного законодавства України та цим Статутом. Клуб утворений та діє на засадах добровільності та рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

Метою Клубу є захист законних інтересів своїх членів, утвердження здорового образу життя, сприяння розвитку спорту, туризму, відпочинку та оздоровлення серед своїх членів.

Основними завданнями Клубу є:

  • популяризація здорового образу життя, розвитку спорту та туризму, а також знань у галузі спорту, туризму та оздоровлення;
  • допомога у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації фахівців-членів Клубу, громадян та юридичних осіб-партнерів Клубу;
  • підвищення ролі фізичної культури та спорту у гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя;
  • розвиток і зміцнення зв’язків з всеукраїнськими, міжнародними та іншими спортивними організаціями.

Членство в Клубі є добровільним.Членами Клубу можуть бути громадські організації та трудові колективи підприємств, установ і організацій міста Києва, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають Статут, завдання та напрямки діяльності Клубу.

Джерелами фінансування Клубу є:

 

КОНТАКТИ:

Директор                            МИХАЙЛЕНКО  Сергій Миколайович

Виконавчий директор        СЕРВЕТНИК Юрій Степанович                 067 504-10-80,   099 714-75-30

E-mail                                    clubbizon@gmail.com